Боряна Пенева и Милко Йовчев: „Не можеш да си актьор и да си пасивен“

Моля, представете другия.
Б: Милко е едно дете с брада, голяма коса и още по-голяма душа. Футболист, пътешествник, актьор, бъдещ световен кинорежисьор и най-якият баща за децата ми.
М: Боряна е най-чистият човек, когото познавам. Което я прави и много дълбока актриса и най-прекрасната майка.