Марта Флувиа̀: ефимерно, тоест изключително

„Няма ли текстове, няма и театър“ – каталонката Марта Флувиа̀ разказва какво е да си агент на драматурзи.