Крис Шарков: „Все по-малко дресьор, все повече акушер“

„Парадоксално е, но ако си представиш един-единствен зрител, за когото правиш дадено представление, можеш да имаш много по-точен адрес и да достигнеш до повече хора.“